Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Hidroüreteronefrozlar

Böbreğin idrar havuzcuğu ile birlikte idrar tüpünün de genişlemesi halidir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak, hafif, orta ve ağır şiddette olabilir. Sıklıkla doğum öncesi yapılan ultrasonografi incelemeleri ile tanınır. Ender olarak doğum öncesi girişim gerektirebilir. Sıklıkla doğum sonrası incelemelerle değerlendirilerek cerrahi girişim gerekmediğine karar verilir. Doğum öncesi tanınan hidroüreteronefrozların büyük kısmı cerrahi tedavi gerektirmemektedir. Cerrahi nedenler; vezikoüreteral reflü, üreterovezikal bileşke tıkanıklığı, posterior üretral valv, nörojenik mesane, idrar yolları kaslarındaki anormallikler, doğumsal ve edinsel sinir ve omurilik hastalıkları olarak sıralanabilir.

Hidroüreteronefrozun altta yatan nedeni saptanmalı ve ayrıntılı incelemelerle girişim gerekip gerekmediğine karar verilmelidir. Tedavi planı altta yatan nedene göre değişmektedir.