Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Üreter Duplikasyonu

Böbrekten idrar kesesine idrarı taşıyan tüplerin aynı tarafta iki tane olması halidir. Basit Y biçiminde bir çatallanmadan boylu boyunca iki ayrı idrar tüpü varlığına kadar değişik biçimlerde olabilir. Alt uçta balonlaşma görülebilir. Ayrıntılı değerlendirme yapılarak girişim gerekip gerekmediğine karar verilmelidir.