Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Uzmanlık Tezi Yonetimi

1.Travma sonrası gelişen posterior üretra darlıklarında ürodinamik bulguların değerlendirilmesi.

 

Dr. İbrahim Ötgün, 2003

 

2.Gastroözefageal reflü hastalığında cerrahi tedavi sonuçlarını değerlendirmede pH monitorizasyonu ve özofagus manometrisinin kullanılabilirliği

 

Dr. Tutku SOYER, Ekim 2004

 

3.Baş ve boyun yerleşimli kistik lenfanjiyomların tedavisinde uygulanan skleroterapinin etkinliği ve bleomisinin fasiyal sinire etkilerinin değerlendirilmesi.

 

Dr. Afra Karavelioğlu Ankara, 2008

 

4.Yenidoğan cerrahisi servisinde mortaliteye etki eden faktörler

 

Dr. Önder Özden Ankara, 2010