Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Ulusal Yayınlar

H. Öztürk, İ. Karnak, S. Çetinkurşun: Kronik-tekrarlayan invajinasyon.

T Klin Pediatri 8:48, 1999 ve T Klin Pediatri 8:107-108, 1999

H. Öztürk, İ. Karnak, E. Kurt, S. Çetinkurşun: Çocuklarda elektif inguinal cerrahi sonrası postoperative analjezi: Lokal bupivakain uygulaması.

T Klin Pediatri 9:10.14, 2000

Ö. Uysal, Ü. Sarıcı, İ. Karnak, M. Yurdakök: Peritoneal drenaj ile tedavi edilen neonatal spontan intestinal perforasyon: Bir vaka takdimi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 44:355-359, 2001

İ. Şanlıalp, İ. Karnak, F.C. Tanyel, M.E. Şenocak, N. Büyükpamukçu: Çocuklarda lenfanjiyom tedavisinde sklerozan madde enjeksiyonu.

Pediatrik Cerrahi Dergisi 18:5-9, 2004

İ. Ötgün, İ. Karnak, M.E. Şenocak, F.C. Tanyel, A.Ö. Çiftçi, N. Büyükpamukçu: Travmatik posterior üretra rüptürü sağaltımı sonrası geç dönem ürodinami bulguları.

Çocuk Cerrahisi Dergisi

İ. Karnak: Çocuk Cerrahlarının modern pediatrik onkolojik yaklaşımdaki rolü: 2010 güncellemesi.

Türk Ped Arş 45 (Özel Sayı):110-114, 2010

İ. Karnak: Hepatoblastom: 2010 Güncellemesi.

Türkiye Klinikleri J Pediatr Surg-Special Topics 3:73-82, 2010