Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Sünnet

Sünnet derisinin cerrahi olarak alınması işlemidir. Temizlik kolaylığı, idrar yolu infeksiyonundan korunma, bazı kadın genital kanserlerinden kısmen korunma sağlanması, sünnet derisinin darlığına bağlı idrar yapma güçlüğü olan gerçek fimozis olguları yanısıra sıklıkla bunlar dışında kültürel nedenlerle yapılmaktadır. Sünnet mümkünse 3 yaştan önce veya 6 yaştan sonra, doktor tarafından, hastane ortamında, sedasyon ve anestezi kullanılarak gerçekleştirilmelidir.