Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Nörojenik Mesane

İdrar kesesinin sinir sistemi kaynaklı işlev bozukluğudur. Doğuştan orta hat kapanma sorunları, omurilik bozuklukları, omurilik hasarı, geçirilmiş ağır cerrahiler sonucunda olabilir. İdrar kesesinde oluşan bozukluğun özellikleri ayrıntılı ürodinamik çalışmalarla belirlenir. Üst ve alt idrar yollarını korumak ve idrar kontrolünü sağlamak hedeflenerek ayrıntılı radyolojik ve sintigrafik incelemeler kılavuzluğunda takip gerekmektedir. İdrar kesesinin boşalması için aralıklı temiz kateterizasyon işlemi gerekebilir. Çeşitli üriner diversiyon ameliyatları ve idrar kontrolüne yönelik ameliyatlar gerekebilmektedir.