Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Seminer Etkinlikleri

1. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Eğitim Semineri, 2003, Ankara

Çocuklarda Ürodinami

2. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Onkoloji Grubu Eğitim Seminerleri-I, Kasım 2006, Kocaeli

Çocuklarda Karın İçi Kitlelere Yaklaşım

Nöroblastom ve Wilms Tümörü Cerrahi Tedavi İlkekeri

3. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Eğitim Seminerleri, Mart 2010, İstanbul

Nöroblastom Cerrahisinde Hacettepe Deneyimi

Çocuklarda Tiroid Karsinomları; Genel Özellikler ve Cerrahi Tedavi İlkeleri

Antenatal Hidronefrozlar, Üreteropelvik Bileşke Tıkanıklıkları, Klinik Uygulamalar, Deneysel Çalışmalar