Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Kitap Bölümleri

M.E. Şenocak, A.Ö. Çiftçi, İ. Karnak, F.C. Tanyel, N. Büyükpamukçu. Yenidoğan Cerrahisi. Neonatoloji, Murat Yurdakök, Gülşen Erdem (Editörler), Alp Ofset, Bölüm 93, s. 775-841, 2004

İbrahim Karnak, Nebil Büyükpamukçu. Prenatal Tanı Konulan Cerrahi Hastalıklar. Temel Cerrahi, İskender Sayek (Editör), 3.Baskı, Güneş Kitabevi, Bölüm 182, s.1709-1715, 2004

İbrahim Karnak. Çocuklarda Tiroid ve Paratiroid Hastalıkları. Temel Cerrahi, İskender Sayek (Editör), 3. Baskı, Güneş Kitabevi, Bölüm 185, s.1735-1738, 2004

İbrahim Karnak. Göğüs Duvarının Konjenital Anomalileri. Temel Cerrahi, İskender Sayek (Editör), 3. Baskı, Güneş Kitabevi, Bölüm 186, s.1739-1741, 2004

İbrahim Karnak. Çocukluk Çağı Akciğer, Plevra ve Mediastenin Enfeksiyöz Hastalıklarında Cerrahi. Temel Cerrahi, İskender Sayek (Editör), 3. Baskı, Güneş Kitabevi, Bölüm 188, s.1746-1749, 2004

İbrahim Karnak. Çocuklarda Mediastinal Kitleler. Temel Cerrahi, İskender Sayek (Editör), 3. Baskı, Güneş Kitabevi, Bölüm 189, s.1750-1754, 2004

İbrahim Karnak. Konjenital Diyafragma Defektleri. Temel Cerrahi, İskender Sayek (Editör), 3. Baskı, Güneş Kitabevi, Bölüm 190, s.1755-1759, 2004

İbrahim Karnak. Çocuklarda Gastrointestinal Kanamalar. Temel Cerrahi, İskender Sayek (Editör), 3. Baskı, Güneş Kitabevi, Bölüm 195, s.1784-1785, 2004

İbrahim Karnak. Pediatrik Ürodinami. Temel Cerrahi, İskender Sayek (Editör), 3. Baskı, Güneş Kitabevi, Bölüm 206, s.1828-1838, 2004

İbrahim Karnak. Karın Duvarı Gelişim Bozuklukları. Temel Cerrahi, İskender Sayek (Editör), 3. Baskı, Güneş Kitabevi, Bölüm 207, s.1839-1841, 2004

İbrahim Karnak. Ekstrofik Anomaliler. Temel Cerrahi, İskender Sayek (Editör), 3. Baskı, Güneş Kitabevi, Bölüm 209, s.1844-1846, 2004

İbrahim Karnak, Nebil Büyükpamukçu. Çocukluk Çağı Solid Tümörleri. Temel Cerrahi, İskender Sayek (Editör), 3. Baskı, Güneş Kitabevi, Bölüm 210, s.1847-1860, 2004