Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Çalıştay ve Kurslar

1.Çocuk Ürolojisi Derneği, Mezuniyet Sonrası Eğitim Etkinlikleri, Vezikoüreteral Reflü Kursu, Ekim 2004, İzmir

Kurs katılımı

2.International Pediatric Colorectal Surgery Symposium and Workshop, April 28-30, 2005, Istanbul

Oturum Başkanlığı ve sözlü bildiri sunumu

3.Anorectal Malformations-Update 2006, A Three-day Workshop and Teaching Course, Alberto Pena, October 2006, Ankara

Kurs katılımı

4.9th ICS and ESPU Course, 2006, Antalya

Kurs katılımı

5.BAPES 9th Annual Congress & Live Laparoscopic Workshop, October 2007, İstanbul

British Association of Paediatric Endoscopic Surgeons in association with Turkish Association of Paediatric Surgeons, European Endoscopic Societies and Groups, Hands on Training For Beginners

Kurs katılımı

6.2008 Annual Course of European Society for Paediatric Urology (ESPU), September 2008, İstanbul

Kurs katılımı

7.GATA Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Pectus Excavatum-NUSS Çalıştayı, 06.06.2009, GATA, Ankara

Çalıştay katılımı