Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Hidronefrozlar

Böbreğin idrar havuzcuğunun genişlemesi halidir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak, hafif, orta ve ağır şiddette olabilir. Sıklıkla doğum öncesi yapılan ultrasonografi incelemeleri ile tanınır. Ender olarak doğum öncesi girişim gerektirebilir. Sıklıkla doğum sonrası incelemelerle değerlendirilerek cerrahi girişim gerekip gerekmediğine karar verilir. Doğum öncesi tanınan hidronefrozların büyük kısmı cerrahi tedavi gerektirmez ve takip etmek yeterli olmaktadır. Cerrahi nedenler; üreteropelvik bileşke tıkanıklığı, vezikoüreteral reflü, üreterovezikal bileşke tıkanıklığı, posterior üretral valv, nörojenik mesane olarak sıralanabilir.

Hidronefrozun altta yatan nedeni saptanmalı ve ayrıntılı incelemelerle girişim gerekip gerekmediğine karar verilmelidir. Tedavi altta yatan nedene göre değişmektedir.