Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Megaüreter

İdrar tüpünün (üreter) belli bir çapın (7mm) üzerinde geniş olması durumudur. Genişleme primer veya sekonder olabilir. Genişlemiş üretere reflü, tıkanıklık veya aynı anda hem tıkanıklık hem de reflü eşlik edebilir. Tedavi şekli megaüreterin primer veya sekonder oluşuna, eşlik eden tıkanıklık ve/veya reflüye ve böbreğin durumuna göre değişebilmektedir. Geniş üreterin daraltılmasını gerektiren durumlarda ayrıntılı ameliyatlar yapılabilmektedir.