Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Vezikoüreteral Reflü

İdrarın idrar kesesinden böbreklere doğru geri kaçışıdır. Yineleyen idrar yolu infeksiyonu, gelişme geriliği, böbrek hasarına yol açabilir. Reflü derecesine ve varsa altta yatan patolojiye göre tedavi planlanmalıdır. Koruyucu antibiyotik gerekebilir. Girişim gerektiren olgularda kapalı (STING) veya açık tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Kapalı tedavide idrar tüpünün idrar kesesine açıldığı bölgede idrar kesesi duvarına dolgu maddesi enjekte edilerek reflü giderilmektedir. Etkinliği reflü derecesine göre değişebilmektedir. Açık yöntemde ise idrar tüpü, idrar geri kaçışını önleyecek biçimde, idrar kesesine yeniden yerleştirilmektedir. Etkinliği oldukça yüksektir.