Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Üriner Diversiyon

İdrarın normal yolu dışında bir yere yönlendirilmesidir. Üretrostomi, sistostomi, vezikostomi, üretrostomi, piyelostomi, nefrostomi, üreterosigmoidostomi, ileal konduit, ileoçekal rezervuar, kolon poşu gibi çok çeşitli türleri vardır. Hastanın altta yatan asıl sorununa göre en uygun ve en basit yöntem seçilir.