Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Diyafram Hernisi

Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran kas yapısındaki bölmeye diyafram adı verilmektedir. Diyafram hernisi, karın içi organların diyaframdaki bir açıklıktan göğüs boşluğuna geçmesi olarak tanımlanabilir. Başlıca türleri; konjenital diyafram hernisi (Bochdalek hernisi), hiatus hernisi ve retrosternal hernilerdir (Morgagni hernisi dahil). Bunlar içinde en sık görüleni konjenital diyafram hernisi olup, hamilelikte ultrason incelemeleri ile tanınabilmektedir. Doğum öncesi diyafram hernisi tanısı bebeklerin doğumlarının ileri bakım olanaklarına sahip, yenidoğan ve çocuk cerrahisi birimi bulunan merkezlerde planlanması akılcı olacaktır.