Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Üreterovezikal Bileşke Tıkanıklığı

İdrar tüpünün (üreter) idrar kesesine (mesane) açıldığı bölgedeki darlığı ifade eder. Hidroüreteronefroz ile kendini gösterir. Sıklıkla doğum öncesi yapılan ultrasonografi incelemeleri ile tanınır. Ender olarak doğum öncesi girişim gerektirebilir. Sıklıkla doğum sonrası incelemelerle değerlendirilerek cerrahi girişim gerekmediğine karar verilir. Doğum öncesi tanınan UV darlıkların büyük kısmı cerrahi tedavi gerektirmemektedir. Ayrıntılı üroradyolojik incelemeler, sistoskopi, UV bileşkenin değerlendirilmesi ardından JJ stent yerleştirilmesi, üreteroneosistostomi ameliyatları yapılabilmektedir.