Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Posterior Üretral Valv

Alt idrar yolunun son kısmı olan üretranın başlangıç bölümünde idrar akışını engelleyen perde biçiminde bir yapının bulunması ile karakterli doğumsal bir hastalıktır. Doğum öncesi ultrasonografi incelemeleri ile saptanabilmektedir. Ağır olgularda doğum öncesi girişim gerekebilmektedir. Böbrek işlevleri de değişik derecelerde etkilendiğinden ciddi bir hastalıktır. Doğum sonrası idrar akışının sağlanması ve böbrek işlevlerinin korunmasına yönelik tedbirler alınır. İdrar akışına engel olan perde endoskopik yöntem kullanılarak kesilir. Bu çocukların idrar kesesi işlevleri de sorunlu olabilir. Böbrek işlevlerinin korunması yanı sıra büyük çocuklarda idrar kontrolüne yönelik tedbirler ve tedaviler de gerekebilmektedir.