Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Kuşkulu Genitalya

Kuşkulu genitalya veya ambiguous genitale, doğumda dış genital organların görünümünün cinsiyetin tam anlaşılamadığı şekilde anormal olması durumunu tanımlar. Bu gibi olgularda ayrıntılı endokrinolojik ve radyolojik incelemelerle hastanın cinsiyeti araştırılır ve hastanın yaşı, dış ve iç genital organların anatomisi ve ailenin katılımıyla yönlendirme ve seçim yapılır. Daha sonra gerekli düzeltici cerrahi girişimler planlanır.